Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Izglītības programmas

Izglītības programmas

2015./2016.mācību gadā skola realizē 4 izglītības programmas:

Programmas nosaukums

kods

Licence

Izdošanas datums

Nr.

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas izglītības programma

23011812

20.10.2011.

V-4829

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klase) pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programma

23011822

20.10.2011.

V-4830

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma 

31011013

20.10.2011

V-4831

 

 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma

31011023

20.10.2011

V-4832

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (tālmācība)

31011014

10.05.2016

V-8542

04.11.2016