Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Sasniegumi

Sasniegumi

Skolas sasniegumi

Skola papildina savu budžetu, piesaistot investīcijas un īstenojot projektus:

2007.gadā realizēts Latgales izglītības programmas projekts Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas dabaszinību un valodu kabinetu mācību līdzekļu papildināšana un metodisko materiālu bāzes modernizācija ar informācijas tehnoloģijām;

 2010.gadā realizēts Mazo grantu programmas projekts „Sabiedrība ar dvēseli” (KNHM fonds) „Gribas, lai baltā pasaulē/ Balti cilvēki iet” , lai sniegtu atbalstu, palīdzību jaunajām un topošajām māmiņām sociālo prasmju pilnveidošanā.

Skola aktīvi piedalās vairākos Eiropas Sociālā fonda projektos:

No 2010 .gada skola piedalās ESF projektā „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”.

 

Skolēnu sasniegumi dažādos konkursos, sacensībās, skatēs.

2005./2006.māc.g.

Kristīne Kokina(11.a kl.)

Atzinība „ Krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē Preiļu rajonā.”

 

2007./2008.māc.g.

Sanita Kozuliņa ( 12.a kl.)

Atzīnība „Valsts krievu valodas (svešvalodas) 17.olimpiādē.”

Sanita Kozuliņa ( 12.a kl.)

1.vieta „ Krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē Preiļu rajonā.”

2008./ 2009.māc.g.

Zigmārs Andrejevs ( 11.a kl.)

3.vieta Daugavpils pilsētas konkursā „ A.Puškina, N. Gogoļa mantojums un krievu pasaulē.”

2009./2010.māc. g.

Kaspars Siliņš (12.b kl.)

3.vieta Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее: творчество А.П. Чехова и современность» ( номинация « Без труда не может быть чистой и радостной жизни».

Marīna Vandiša ( 11.b kl.)

Atzīnība Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее:  творчество А.П. Чехова и современность»

Kaspars Siliņš ( 12.b kl.)Laureats Daugavpils Universitātes konkursā выразительного чтения « Русские гении».

Zigmārs Andrejevs ( 12.a kl.)

2.vieta Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее: творчество А.П. Чехова и современность»

Marina Vandiša (11.b kl.)

3.vieta «Татьянин день» В исследовательских конкурсе « Русские в Латвии: культура, корни, судьбы» в номинации « Моя родословная».

2010./2011.māc.g

Aleksandrs Bistrovs (12.b kl.) :

3.vieta Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее.”

Māris Danilevičs (12.a kl.)                                     

2.vieta Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее.”

Ozoliņa Rita (12.a kl.)

3.vieta Daugavpils Universitātes konkursā „ Русский язык, литература, культура: прошлое, настоящее и будущее.”

Karīna Matvejeva (10.b kl.)

2.vieta В исследовательских конкурсе « Русские в Латвии: культура, корни, судьбы» в номинации « Моя родословная».

Marina Vandiša ( 12.b kl.) 3.vieta «Татьянин день»  В исследовательских конкурсе « Русские в Латвии: культура, корни, судьбы» в номинации « Моя родословная».

Natālija Ondzule (11.b kl.)

2.vieta «Татьянин день» В исследовательских конкурсе « Русские в Латвии: культура, корни, судьбы» в номинации « Моя родословная».


30.10.2011