Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Pedagogi

Pedagogi

Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāji

Anita Džeriņa - Bioloģijas skolotāja

Daina Erte - Mūzikas un vizuālās mākslas skolotāja

Nadežda Hļebnikova - Angļu valodas skolotāja

Ivars Pakers - Informātikas skolotājs

Andris Punculis - Ekonomikas, ģeogrāfijas, kulturoloģijas un vēstures skolotājs

Vēsma Valentīna Lubāne - Ķīmijas skolotāja

Inna Kabare - Krievu valodas un literatūras skolotāja

Rita Surgunte - Sociālo zinību, vēstures, vācu valodas skolotāja, bibliotekāre

Inta Vilcāne - Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sandra Zagorska -Matemātikas skolotāja

Andrejs Zagorskis -Fizikas un psiholoģijas skolotājs

Klavdija Zarāne - Informātikas un fizikas skolotāja

12.10.2017