Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Skolas vēsture

Skolas vēsture

VĒSTURISKA INFORMĀCIJA

            Skola nodibināta 1948.gadā. Daugavpils apriņķa Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmums Nr.703. par " Strādnieku darba jaunatnes vakara vidusskolas atvēršanu Preiļu pilsētā, Preiļu latviešu vidusskolas telpās".

            Skolas nosaukumu maiņa.

1948.-1960.gads - Strādnieku darba jaunatnes vakara vidusskola.

1961./62. Mācību gadā nosaukta par Preiļu vispārizglītojošo vakara vidusskolu un šajā gadā nodibināta neklātienes nodaļa, kura darbojas līdz šim.

1992.gada 1.septembrī skola pārdēvēta par Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes skolu. Skola ir divplūsmu.

No 1998.gada 13.maija- Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.

No 2009.gada 1.septembra- Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola.

 

            Skolas direktori.

1948./49.-Eduards Ivanovskis (ķīmijas skolotājs).

1949./50.-Mina Loginovs (krievu valodas skolotājs).

1950./51.-1958./59.- Jānis Dančausks (fizikas un matemātikas skolotājs).

1959./60.-1963./64.-Fricis Lasis.

1964-./65.- 1988./89..- Valentīna Jokste(ķīmijas un bioloģijas skolotāja).

1989./90.-1998./99.-Vēsma-Valentīna Lubāne(ķīmijas un bioloģijas skolotāja).

1999./2000.-…-Klaudija Zarāne(matemātikas un fizikas skolotāja).

            Skolas atrašanās.

No 1948.gada -1960./61.mācību gadam skola atradās Preiļu 1.vidusskolas telpās.

1960./61.-1964./65.m.g.- Preiļu 2.vidusskolas telpās.

1965./66.-199./91.m.g - Preiļu 1.vidusskolā.

1990./91.-1994./95.m.g. - Tirgus laukumā 1.

1995./96.m.g….Celtnieku ielā -2.

No 1971./72.m.g. skolai ir konsultpunkti.

1994.gada 8.martā Preiļu rajona skolu valde atver Preiļu rajona tautskolu, tās vadību veic Preiļu rajona vakara (maiņu) un neklātienes skolas direktore Vēsma-Valentīna Lubāne.

No 1950.gada skola atradās Preiļu rajona tautas izglītības nodaļas pakļautībā, no 1992./93.m.g. ir Skolu valdes, tagad- Izglītības pārvaldes pakļautībā.

Skolas grāmatvedība no 1961.gada tiek veikta centralizēti.

Skolā pamatskolas klases mācās klātienes apmācībā. Skolēnu vecums šajās klasēs ir no 13-20 gadiem. Vidusskolā strādā pēc vispārizglītojošā virziena programmas. Mācās gan skolas vecuma skolēni, gan arī pieaugušie, kuru vecums sasniedz pat 40-50 gadus. Vakarskolā skolēnu skaits pieaug, jo sabiedrībā arvien biežāk tiek pieprasīti darbinieki ar vidējo izglītību. Tas svārstās no 130-170. Liela daļa skolēnu mācās 12.klasēs, jo arodskolā ir apgūts amats, bet vidējā izglītība nav pabeigta.

30.10.2011